Pod berłem Habsburgów

Pod berłem Habsburgów

Ta pozycja może Was zainteresować. Wydawnictwo Wysoki Zamek wznowiło właśnie książkę prof. Henryka Wereszyckiego Pod berłem Habsburgów.

Pod berłem Habsburgów to najważniejsze dzieło prof. Henryka Wereszyckiego (1898–1990). Jest to napisana z wielką erudycją historia narodów CK Monarchii od czasów Marii Teresy aż do upadku Austro-Węgier w 1918 r. Trudne zagadnienia narodowościowe, rodzenie się świadomości narodowej, wzrost nacjonalizmów – były jedną z przyczyn upadku imperium Habsburgów. Profesor Wereszycki tłumaczy te procesy niezwykle ciekawie i rzeczowo. Pod berłem Habsburgów jest jedyną polską książką opisującą ten temat w sposób całościowy.

Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych losami poszczególnych narodów wchodzących niegdyś w skład CK Monarchii. Obecne, trzecie wydanie posiada bogaty materiał ilustracyjny, są to zarówno zdjęcia jak i rysunki z epoki. Do książki dołożony jest reprint mapy (480 x 680 mm) Cesarstwa Austro – Węgierskiego z 1882 r. na które nałożone zostały kontury współczesnych państw.

„Książka Henryka Wereszyckiego […] pozwala nie tylko poznać i zgłębić niezwykle złożone procesy kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie Środkowej, ale również skłania do refleksji na temat funkcjonowania tego wielonarodowego państwa, przyczyn jego upadku, a także losów powstałych na jego gruzach państw narodowych.” – prof. Antoni Cetnarowicz fragment Przedmowy.

Uchodźcy na Węgrzech

Kolejny mural Neopaint, tym razem na Dzień Uchodźcy obchodzony 20 czerwca, powstał na dziedzińcu centrum kultury Gozsdu udvar.

W Budapeszcie mieści się Biuro Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) dla Europy Środkowej obejmujące swoim zasięgiem 7 krajów: Węgry, Polskę, Słowację, Czechy, Rumunię, Bułgarię i Słowenię oraz biuro globalne do spraw administracyjnych (m.in. finanse, personel, rekrutacja, wynagrodzenia) i centrum szkoleniowe. Biuro ma swoją siedzibę w Budapeszcie od 1989 roku. Organizacja wspomagała Węgry m.in.w czasie wielkiej fali uchodźstwa z terenów byłej Jugosławii.

Wg danych Biura w 2012 o azyl ubiegało się na Węgrzech 2156 osób, w tym 175 nieletnich bez opieki i dzieci rozdzielonych ze swoimi rodzinami. Status uchodźcy przyznano 87 osobom, a 375 zapewniono komplementarną opiekę. Byli to głównie mieszkańcy Afganistanu, Pakistanu, Kosowa, Syrii i Somalii. Agencja jest przeciwna praktykowanemu na Węgrzech osadzaniu w areszcie zaraz po przekroczeniu granicy osób szukających azylu i pozostawania przez te osoby w tym samym miejscu, do którego trafiają nielegalni imigranci. Dla porównania w 2012 roku w Polsce o azyl starało się 10761 osób, w tym 12 nieletnich i dzieci bez opieki. Polskie władze status uchodźcy przyznały 106 osobom, a 477 udzieliły komplementarnej opieki. W Polsce były to osoby przybywające z krajów Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Armenii, Kazachstanu i Syrii. (źródło: http://www.unhcr-centraleurope.org)