II tura wyborów prezydenckich

W związku z II turą wyborów prezydenckich (24 maja) Ambasada RP informuje, że istnieje możliwość zapisywania się do spisu wyborców w systemie eWybory.

Uwaga! Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed pierwszą turą głosowania będą ujęci w spisie wyborców podczas powtórnego głosowania.

Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania w inny sposób niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula.

Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Pakiety wyborcze zostaną wysłane na ten sam adres, na który wysłano je przed pierwszą turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty).

Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w pierwszej turze, dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania.

Istnieje natomiast możliwość zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjny. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do 14 maja 2015 r. Pakiety wyborcze muszą zostać wysłane do wyborców nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, czyli 18 maja 2015 r.

Podobnie jak w pierwszej turze, wyborca (tylko zgłaszający się po raz pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na korespondencyjny) może też zadeklarować osobisty odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego.

Do głosowania w II turze mogą zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu). Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 10 dni przed dniem głosowania, czyli do 14 maja br.

Termin wpisywania się do spisu wyborców głosujących osobiście upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja 2015 r. System eWybory zostanie zablokowany dla wyborców o północy w nocy z 21 na 22 maja 2015 r.

(źródło: budapeszt.msz.gov.pl)

Dla zainteresowanych podaję jak głosowano w Budapeszcie w I turze (dane ze strony ambasady):

1. BRAUN Grzegorz Michał – 9 głosów
2. DUDA Andrzej Sebastian – 135 głosów
3. JARUBAS Adam Sebastian – 6 głosów
4. KOMOROWSKI Bronisław Maria – 230 głosów
5. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 39 głosów
6. KOWALSKI Marian Janusz – 5 głosów
7. KUKIZ Paweł Piotr – 116 głosów
8. OGÓREK Magdalena Agnieszka – 15 głosów
9. PALIKOT Janusz Marian – 14 głosów
10. TANAJNO Paweł Jan – 10 głosów
11. WILK Jacek – 3 głosy

Liczba głosów nieważnych – 5