Jak długo wytrzyma Most Łańcuchowy?

Niedobrze z Lanchidem. Jego stan techniczny jest krytyczny. Oczywiście, jest to najstarszy most więc trzeba o niego dbać! A ostatnio został mocno zaniedbany. Eksperci od dłuższego czasu zwracają uwagę, że niezbędny jest gruntowny remont Mostu Łańcuchowego. Jak czytamy na hvg, ostatnie większe prace konserwacyjne miały miejsce w latach 1986-88 i wtedy zakładano, że poważniejszy remont odbędzie się za 5-6 lat; następnie w 2002 roku ówczesne władze stolicy zapewniały, że przeprowadzą gruntowną rekonstrukcję mostu, co oczywiście nie nastąpiło.

Z dokumentacji sporządzonej na podstawie przeglądu technicznego z 2011 roku wynika, że użyte w czasie ostatniego remontu materiały nie gwarantują już wystarczającej ochrony konstrukcji nośnej, a żelbetonowa płyta jest w takim stopniu uszkodzona, że wymaga całkowitej wymiany. Po ukazaniu się raportu BKK (Centrum Komunikacji Miejskiej) ogłosiło przetarg na wykonanie kompleksowego remontu Mostu Łańcuchowego, tunelu biegnącego pod Wzgórzem Zamkowym oraz placu Adama Clarka. Przetarg wygrało konsorcjum Főmterv-MSc-CÉH, z którym BKK podpisało w 2013 roku kontrakt na projekt rekonstrukcji. W kwietniu bieżącego roku powstał plan oraz pojawiły się nowe pomysły rozwiązań, z których niektóre wywołały kontrowersje, np. projekt poszerzenia chodników po obu stronach mostu (tej ingerencji nie popiera BKK).

Władze miasta zleciły ostatnio dodatkowe badania techniczne, nie wiadomo jednak kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie remontu. BKK zapewnia, że nie ma zagrożenia dla codziennego ruchu pieszego i kołowego.