Yellow cab po węgiersku

Od 1 września po Budapeszcie jeżdżą już tylko żółte taksówki. Warto wspomnieć, że oprócz koloru pojazdu taksówkarze muszą wyposażyć swój pojazd w terminal kart bankowych, sezonowe opony oraz klimatyzację! W świetle takich zmian narzekania polskich taksówkarzy, które było słychać gdy ci mieli wyposażyć swoje pojazdy w kasy fiskalne wydają się śmieszne. Rozporządzenie dotyczące świadczenia usług przez taksówkarzy określa też maksymalny wiek używanych samochodów oraz przewiduje, że licencja taksówkarza będzie odnawiana corocznie – warto więc zwrócić uwagę na datę licencji.

Niestety, rozporządzenie praktycznie wyeliminowało konkurencję, wprowadzając sztywne ceny dla wszystkich. W praktyce przejazd z centrum na lotnisko stał się prawie dwukrotnie droższy (przy założeniu, że wcześniej pasażer używał najtańszej oferty). W chwili obecnej podstawa wynosi 450 Ft, opłata za kilometr 280 Ft, za minutę 70 Ft. Nowe opłaty zastąpią stosowaną od 1998 roku tzw. taryfę maksymalną, gdzie podstawa wynosiła 300 Ft, za kilometr 240 Ft, za minutę 60 Ft.

Z tym brakiem konkurencji jedna z korporacji taksówkowych postanowiła sobie poradzić balansując na granicy prawa. Zaczęła reklamować swoje usługi hasłem: „Podróżuj z nami, a my gwarantujemy dowóz po cenach określonych w stołecznym rozporządzeniu”, sugerujący tym samym, że inne korporacje wożą klientów po jakiś innych cenach. Dowcip w tym, że korporacja nie ma żadnej szczególnej oferty dla pasażerów, a po prostu stosuje się do zasad prawa.

Ten przykład pokazuje, że taksówkarze nie od dziś obok kelnerów są symbolem nieortodoksyjnej przedsiębiorczości i nie poddają się tak łatwo jakimkolwiek regulacjom.