Festiwal Plenerowy w Szegedzie

W uzupełnieniu do wczorajszego artykułu poświęconego festiwalom chcę napisać o jeszcze jednej propozycji. Jak wspomniałam każdy duży ośrodek stara się mieć swój festiwal więc nie mogło zabraknąć i Szegedu. Jego propozycja jest nieco inna, bo wynika ze znacznie dłuższej tradycji.

W okresie międzywojennym organizowano na całym świecie festiwale teatralne przez co należy również rozumieć obecność w nich opery, operetki, baletu a później i musicalu. Propozycję organizacji takiego festiwalu przedstawił w 1926 roku węgierski poeta Gyula Juhász i w 1930 trafiła się znakomita okazja. Była nią konsekracja segedyńskiej katedry wotywnej. W ramach cyklu okolicznościowych imprez 13 czerwca 1931 roku, na placu przed katedrą wystawiono Magyar Passió (Pasja Węgierska). Plac okazał się mieć doskonałą akustykę i być idealnym miejscem dla widowisk plenerowych, a stanowiące naturalne tło sceny majestatyczne wieże katedry niejednokrotnie w niesamowity sposób uzupełniają scenografię przedstawień. Odtąd widowiska w tym miejscu stały się coroczną letnią atrakcją Szegedu.

Niestety, od 1939 roku na placu zapadła cisza na kolejne 20 lat. 25 lipca  1959 z wielkim sukcesem wystawiono operę László Hunyadi i odtąd już bez przerwy, corocznie festiwal jest organizowany w tym samym miejscu. Od roku 1994 scena festiwalowa dysponuje nową, mobilną widownią na 4000 osób, która nie pozostaje na placu po okresie trwania festiwalu, szpecąc go (sektory na widowni zostały nazwane nazwami miast pomagających Szegedowi po wielkiej powodzi, która zniszczyła to miasto w 1879 roku). W 25 rocznicę wznowienia festiwalu, otrzymał on tytuł „największego amfiteatru kraju” i tytuł ten dzierży dumnie po dziś dzień. W ciągu 40 lat „nowej ery” festiwalu ponad 3 miliony widzów obejrzało 142 dzieł wystawionych w sumie 657 razy.

Festiwal nie ma sztywnych ram czasowych, trwa przez całe lato. W roku 2014 na opisanej powyżej głównej scenie przed katedrą będzie można jeszcze zobaczyć przedstawienie baletowe Grek Zorba – 4 i 5 lipca, musicale Przeminęło z wiatrem 18-20 lipca i Mamma Mia w sierpniu, operetkę Księżniczka Czardasza 11 i 12 lipca oraz dzieło Zoltána Kodálya Háry János z gościnnym udziałem wybitnego rosyjskiego aktora Gerarda Depardieu :) 1 i 2 sierpnia. Ponadto na drugiej scenie Újszegedi Szabadtéri Színpad, położonej po drugiej stronie Cisy, w środku miejskiego parku Erzsébet Liget, zobaczyć można komedię Indul a bakterház oraz sztukę Páratlan Páros w wykonaniu teatru z Kecskemét.

Odwiedziny na festiwalu to okazja do obejrzenia jednego z najładniejszych węgierskich miast, położonego malowniczo nad rzeką Cisą, jakże różniącą się od Dunaju. Samo miasto to spełnienie polskich wyobrażeń o wizycie na Węgrzech jako o wypadzie do południowej Europy – bliskość Bałkanów jest jest tu wręcz namacalna. Zachwyca również secesyjna architektura. Miasto jest również dużym ośrodkiem akademickim i studenckość jest znacznie bardziej obecna w jego klimacie niż w jakimkolwiek innym mieście Węgier. Odwiedziny w Szegedzie można połączyć z wyprawą do Serbii czy Bułgarii. http://szegediszabadteri.hu