Jesteś u siebie. Zagłosuj!

Poproszono mnie o umieszczenie na blogu informacji dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r., co czynię, gdyż ważne jest abyśmy mieli wpływ na decyzje podejmowane przez PE.

Obywatele Polski przebywający na terenie Węgier mogą głosować na polskie listy kandydatów za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych albo węgierskie listy w węgierskich lokalach wyborczych.

 W jaki sposób można oddać głos.

  1. Podejmij decyzję, na którą listę wyborczą będziesz głosował – polską czy w węgierską.
  2. Dokonaj rejestracji na wybory (jeśli głosujesz na listę polską, rejestracja i głosowanie odbywa się za pośrednictwem Ambasady RP w Budapeszcie, jeżeli natomiast chcesz głosować na węgierskich kandydatów, należy dokonać rejestracji i głosowania w węgierskich lokalach wyborczych).
  3. Oddaj głos w dniu 25 maja 2014.

Rejestracja na wybory przeprowadzane w Ambasadzie RP w Budapeszcie:

W polskiej placówce dyplomatycznej mogą głosować obywatele UE posiadający miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski.

W celu oddania głosu należy wcześniej zarejestrować się na liście wyborców do dnia 22 maja 2014 r. :

Rejestracja elektroniczna

Karta zgłoszeniowa obywatela polskiego 

Karta zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim

Wiecej informacji na stronie ambasady

Rejestracja na wybory w węgierskich lokalach wyborczych:

Osoby z obywatelstwem węgierskim oraz osoby posiadające adres zameldowania na Węgrzech automatycznie trafiają do rejestru wyborców. Informacja o dodaniu Cię do spisu wyborców powinna zostać przesłana na Twój adres do dnia 29 marca 2014.

W przypadku nieznalezienia się na liście lub nieposiadania meldunku na Węgrzech, aby zapisać się na listę wyborców należy zgłosić się do lokalu wyborczego lub wypełnić formularz on-line dostępny na stronie www.valasztas.hu (do 9 maja).

Osoby przebywające w dniu wyborów poza miejscem zamieszkania na terenie Węgier, mogą przesłać prośbę o zarejestrowanie ich w dogodnym dla nich lokalu wyborczym a terenie Węgier do dnia 23 maja 2014, godz.16:00. Rejestracji można dokonać wysyłając prośbę za pośrednictwem poczty, e-mailem lub zgłaszając to osobiście w danym lokalu wyborczym.

Reklama