Jan Paweł II w węgierskich mediach

Polski Papież był dzisiaj na ustach całego świata, a więc i na Węgrzech wszystkie media tradycyjne i elektroniczne skupiły się na przypomnieniu sylwetki i najważniejszych momentów z życia wielkiego Polaka. Oprócz tego media szczegółowo analizują proces kanonizacyjny, który na pewno nie był śledzony tak uważnie na Węgrzech jak to miało miejsce w Polsce. Skupiono się także na delegacji rządowej oraz fakcie, że premier Orbán udał się do Rzymu wraz z rodziną jako osoba prywatna. Węgierskiej delegacji przewodził prezydent János Áder.

Do Rzymu udała się grupa ok. 1000 pielgrzymów z Węgier. Wczoraj w rzymskim kościele Santo Stefano Rotondo mszę dla nich odprawił arcybiskup Esztergomu Péter Erdő. Świątynia położona w pobliżu Colloseum jest ważnym miejscem dla wspólnoty węgierskiej mieszkającej w Rzymie. Znajdują się tu przedstawienia węgierskich świętych, poza tym z kościołem związany był kardynał Mindszenty. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele rządu z wicepremierem Zsoltem Semjénem, który odznaczył mieszkającego w Rzymie lekarza Józsefa Rabi Węgierskim Krzyżem Zasługi za jego zaangażowanie w niesienie pomocy Węgrom mieszkającym poza granicami kraju oraz za działalność charytatywną w Zakonie Kawalerów Maltańskich. Obecni byli również premier Viktor Orbán (prywatnie), Mihály Habsburg oraz delegacja Zakonu Kawalerów Maltańskich.

W mediach prawicowych podkreślano zasługi Papieża w osłabieniu systemu komunistycznego w bloku wschodnim, umiejętność prowadzenia dialogu z młodymi ludźmi, poczucie humoru. Z kolei media lewicowe wskazują na zbytni konserwatyzm Papieża w wielu kwestiach. Zaznacza się też dialog międzykulturowy i międzyreligijny, podejmowanie problematyki krajów trzeciego świata. Odnotowano olbrzymią liczbę pielgrzymów z Polski obecnych na kanonizacji.

Dla zainteresowanych tematem papieskim załączam tekst z magazynu Helka Tours (sprzed kilku lat) dotyczący pielgrzymek Jana Pawła II na Węgry.

Jan Paweł II na Węgrzech http://helkatours.hu/magazine/52

Z okazji zbliżającej się beatyfikacji papieża Polaka, ktoś zadał mi pytanie o jego pielgrzymki na Węgrzech. Bo to kolejna plama w naszej znajomości bratanków – do końca nie wiemy nawet, jakiego są wyznania.

Nieco ponad połowa społeczeństwa to katolicy. Prawie 20% jest kalwinów, ok. 5% luteranów. 15% deklaruje się jako ateiści (dane są z internetu, każde źródło ma swoją wersję, więc zaznaczam, że to orientacyjne liczby). Faktem jest jednak, że kraj jest bardzo zlaicyzowany, osób praktykujących jest niewiele.

Na pewno papież Polak był tu przyjmowany z ogólną sympatią, jaką po prostu darzony jest nasz naród. Ale jego pielgrzymki nie budziły specjalnych emocji, w porównaniu z reakcjami Polaków na spotkanie z naszym wielkim rodakiem, wręcz można powiedzieć, że przechodziły bez echa. Chociaż był pierwszym papieżem w historii, który odwiedził Węgry.

Jan Paweł II był na Węgrzech dwukrotnie: 16 – 20 sierpnia 1991 r., a potem 6 – 7 września 1996 r. Podczas pierwszej pielgrzymki odprawił mszę św. pod gołym niebem w Estergomie, Máriapócs, Pécs i Budapeszcie. W Debreczynie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, papież spotkał się też z młodzieżą węgierską na Stadionie Narodowym, z seminarzystami w Mátyás templom (kościół Macieja w Budzie, popularną nazwę zawdzięcza królowi Maciejowi Korwinowi, który sponsorował jego rozbudowę, a potem ustanowił go świątynią koronacyjną; naprawdę pod wezwaniem NMP Budzińskiej Pani). Kolejne spotkania odbyły się z chorymi w budapeszteńskiej Bazylice, z przedstawicielami nauki i sztuki oraz z delegacją gminy żydowskiej. W dniu św. Stefana (20 sierpnia) Jan Paweł II odprawił mszę na pl. Bohaterów (Hősök tere) dla 200 tys. zgromadzonych wiernych.

Przy okazji kolejnej wizyty Ojciec Święty na Węgrzech odwiedził klasztor benedyktynów w Pannonhalma, swą wizytą uświetniając obchody millenijne ufundowanego w 996 r. opactwa. Następnie Jan Paweł II udał się do Győr, gdzie na obrzeżach miasta odprawił mszę św. nad grobem błogosławionego Vilmos Apor (przestawiam pisownię zgodnie z polską ortografią, pierwsze jest imię, drugie nazwisko), który w następnym roku został wyniesiony na ołtarze. Vilmos Apor był biskupem Győr podczas II wojny światowej, bardzo aktywnie działał w celu ratowania Żydów węgierskich. Zginął zastrzelony w poniedziałek wielkanocny, 2 kwietnia (tego samego dnia zmarł Jan Paweł II) 1945 r., broniąc kobiet przed gwałtem ze strony żołnierzy Armii Czerwonej.

Podczas ponad 26-letniego pontyfikatu Jan Paweł II osobiście 4-krotnie beatyfikował Węgrów: Vilmos Apor (1997), Tódor Romzsa (2001), László Battyhány-Strattmann, Márk Aviánói (2003) i króla Karola IV (2004), ale papież Polak dał też Węgrom świętych: w 1989 r. Agnieszkę Czeską (stryjeczną siostrę króla Węgier Andrzeja II), w 1995 r. kanonizował Świętych Męczenników koszyckich, w 1997 r. – Jadwigę Andegaweńską, Królową Polski (córkę Ludwika Węgierskiego), w 1999 r. zaś Świętą Kingę (córkę króla Węgier Béli IV).

Reklama